2N TELEKOMUNIKACE a.s.

2n

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

S kým se potkáte

Petra Štěpánková
Klára Zajíčková
Roman Calta
Stanka Belanová
Michal Vágner

Co by vás mohlo zajímat

Čím se vaše firma primárně zabývá?

Společnost 2N Telekomunikace, a.s. je předním výrobcem na poli IP interkomů v celosvětovém měřítku. Kromě IP interkomů ale vyvíjíme i další produkty, jako jsou IP audio produkty, přístupové systémy, pobočkové ústředny nebo GSM brány. Naše řešení tak pomáhají zlepšovat zejména bezpečnost každodenního života lidem napříč mnoha sektory.

Jak vám do toho zapadá UX a jak je ve firmě vnímáno?

Výrobců produktů, jako jsou ty naše, je na trhu několik, společnost 2N je ale od svého začátku nastavena jako velmi inovativní, a to nejen na technologické úrovni. Díky této filosofii tak velmi brzy přišla na to, že nestačí jen vyrobit kvalitní hardware, ale je zároveň podstatné, jak se s ním bude pracovat lidem, kteří ho budou reálně používat či instalovat. Díky tomuto přístupu má UX v rámci firmy obrovskou podporu a možnost „seberealizace“.
UX zapojujeme ve třech hlavních směrech. V první řadě většina z našich produktů disponuje konfiguračním rozhraním a vzhledem k mnoha možným funkcím, které nabízejí, je zcela klíčové, aby byl uživatel schopen jednoduše nastavit vše, co potřebuje. Klíčová je pro nás také následná bezproblémová správa tohoto nastavení, kterou uživatel v rozhraní provádí. Druhou oblastí je vývoj mobilních aplikací pro vzdálený přístup k některým funkcím našich zařízení. Ty jsou určené pro koncové uživatele a měly by jim co nejefektivněji zprostředkovat komunikaci s našimi zařízeními přes telefon. Třetím směrem je rozvoj nově vzniklého portálu, který zastřešuje cloudové řešení pro naše zařízení a kde má uživatel možnost si tyto služby aktivovat a nastavit.

Jakou vizi – cíl má vaše UX oddělení?

Našim cílem je zjednodušit našim uživatelům práci a zajistit, aby instalace a zprovoznění aplikací, které využívají koncoví uživatelé, bylo natolik jednoduché a intuitivní, že k tomu nebude potřeba odborníka. Zajímavostí je, že kromě vývoje softwaru máme již nyní možnost ovlivnit částečně i vývoj nového hardwaru, což chceme udržet a nadále rozvíjet. Co se použitelnosti týče, máme tak mnohem větší šanci ovlivnit spokojenost uživatele při používání našich výrobků.

Co je pro vás v současnosti největší výzvou?

Velkou výzvou je pro nás obecně výzkum a testování – vzhledem k velmi úzce profilované skupině našich uživatelů (zejména na poli konfiguračních nástrojů) a způsobu prodeje přes distribuční síť je velmi těžké dostat se až k lidem, kteří s našimi produkty skutečně pracují. Nicméně i mezi distributory se najdou partneři, kteří jsou ochotní nás posunout o kousek dál a kontakty zprostředkovat. Chápou, že naše práce bude mít přínos i pro ně.

Kolik vás v UX je a jak jsou jednotliví členové zaměření?

Aktuálně naše oddělení čítá jednoho UX Researchera, dva UX designery a Visual designera. Nicméně toto je pro nás začátek, tým plánujeme v nejbližší době dále rozšiřovat.

S kým konkrétně bych se ve vašem oddělení setkal a pracoval?

Našim interním zákazníkem jsou produktoví manažeři. Přicházejí s požadavky na funkcionalitu a nástroje. My jejich požadavky přebíráme, zkoumáme, zda jsou relevantní pro naše uživatele, navrhneme řešení, které validují, a dále předáváme společně s projekťáky k vývoji. Obecně lidé v naší společnosti jsou velmi přátelští a přístupní změnám.

Co je náplní práce lidí ve vašem týmu?

Všichni společně máme odpovědnost za produkty a aplikace, které vyvíjíme. Vzhledem k velikosti týmu se nám role stále trochu překrývají, ale obecně máme za to, že takto je to v pořádku. Researcher v rámci výzkumu zjišťuje potřeby uživatele a pak společně s designerem spolupracuje na tvorbě konkrétního návrhu. Neprototypuje, ale pomáhá vymýšlet, jak uspokojit nároky uživatelů. Stejně tak se na tvorbě prototypu podílí a poskytuje svůj vhled i vizuální designer. Podobně úzce spolupracujeme například i při výkonu uživatelského testování. Obecně je za konkrétní práci zodpovědný vždy jeden člověk, který vede proces a činí rozhodnutí, ale na výsledku se podílíme kolektivně jako tým.

Co máte v plánu na nejbližší rok, abyste se vzdělávali a rozvíjeli své dovednosti a znalosti?

Kromě klasické účasti na odborných akcích se snažíme každému z našich lidí dopřát jakéhosi mentora. Jde o zkušeného člověka zvenčí, který nám pomůže podívat se na naši práci nezaujatýma očima, poradit, postrčit. Dlouho spolupracujeme s BerkaUX, který byl velkým hybatelem změn v rámci založení samostatného oddělení, za což mu patří velké díky. V současné době už máme ale přislíbeného mentora i pro oblast researche a vizuálního designu.

Je to pro vás priorita, případně jak moc je důležitá?

Máme štěstí na lidi, kteří aktivně vystupují v komunitě UXáků a sami se vzdělávají, takže téma to pro nás jistě je. Z hlediska usnadnění práce je pro nás ale zatím stále stěžejní nastavení interního procesu. Stále ještě nejsou plně vyjasněné jednotlivé role a jim příslušející kompetence– produkťák vs. UX apod. Na toto se ale soustředíme a snažíme se vyladit vše k plné spokojenosti všech zúčastněných.

Hledáte teď aktuálně někoho do svého týmu a koho?

Aktuálně se rozhlížíme po šikovném UX designérovi a junior visual designérovi.

Na koho se mám obrátit, pokud bych měl zájem o práci u vás?

Určitě na ux@2n.cz, případně kariera@2n.cz

Je ještě něco, co zde nepadlo a je dobré to zmínit?

Určitě. Jsme malý tým, který spolu perfektně funguje a žádného bručouna si mezi sebe nepustímeJ.

Zpět na úvodní stránku