CA Technologies

mca_r_1c_grey_2014

CA Technologies

S kým se potkáte

Co by vás mohlo zajímat

Čím se vaše firma primárně zabývá?

Společnost CA Technologies vyvíjí Enterprise IT Management software, v mnoha zaměřeních tohoto oboru. Firma působí na trhu od r. 1976 a svým zákazníkům nabízí aktuálně více než 1000 produktů v oblastech jako Project & Portfolio Management, Agile Project Management, API Management and Mobile App Develoment, Mainframe Management, Identity and Access Management, Application Performance Management, Infrastructure Management, Service Virtualization a mnoha dalších. V Praze má společnost kancelář s více než 500 zaměstnanci, kteří se podílejí na vývoji více než 3 desítek produktů. V letošním roce se pražská pobočka rozrostla o dalších vice než 100 kolegů a aktuálně hledá několik desítek dalších profesionálů, včetně UX designerů.

Jak vám do toho zapadá UX a jak je ve firmě vnímáno?

CA Technologies, tak jako každá velká IT korporace, se v minulosti pokoušela integrovat UX Design do svých procesů různými způsoby. V minulosti fungovali UX designéři jako interní agentura a své služby poskytovali na vyžádání. To pochopitelně nevedlo ke správným výsledkům.

Současná integrace UX a Product Designu je dalekou hlubší. Nejlépe to dokazuje fakt, že UX Design je jednou ze 4 globálních priorit celé korporace CA Technologies. UX Design je samostatné oddělení s vlastním Generalním Manažerem, avšak samotní designéři jsou plně integrováni v agilních produktových teamech. Naši designéři jsou přítomni u všech fází softwarového vývoje, od prvotního návrhu až po validaci a uživatelské testování. Pozice designérů v rámci korporace se neustále zlepšuje – náš General Manager je jedním z nás a respektovaný designér ze Sillicon Valley. V čele našeho teamu tedy nestojí byrokrat s tabulkami, ale člověk, který naším připomínkám naslouchá, rozumí jim, a aktivně je řeší.

Jakou vizi – cíl má vaše UX oddělení?

Jako team jsme plně odpovědní za své cíle a jejich plnění a definujeme je my sami na začátku roku. Tyto globální cíle jsou následně přetaveny do individuálních úkolů každého designéra.

Tím, že tuto oblast kontrolujeme sami jako designéři, opět se nejedná o žádnou “korporátštinu” nebo změť abstraktních sloganů. Naše cíle jsou jasné, měřitelné, a dávají nám smysl. Jako ukázku uvedu jeden ze 4 globálních cílů design teamu – aktivní komunikace s uživateli. Pro člena teamu je například tento cíl definován jako snaha mít smysluplnou interakci s uživateli minimálně 2x do měsíce. Metrika je tedy 2x do měsíce, a pod smysluplnou interakcí se myslí interview, uživatelský výzkum nebo testování. Cíle vyhodnocujeme každý měsíc, a pokud se vyskytne problém, řešíme jej jako team.

Co je pro vás v současnosti největší výzvou?

Práce na nových produktech s webovým UI je sranda. V CA Technologies však kromě nových řešení každý designér přichází do styku s kusem IT historie. Nové produkty nahrazují staré, ale ty staré často ne a ne odejít do věčných lovišť. Způsob, jak nahradit existující technologie novými a lepšími, řešeními často přesahuje technokratický pohled zaměřený pouze na vyšší výkon nebo počet featur. Produkt musejí lidi chtít, a to jak lidé, kteří produkt používají, tak lidé, kteří jeho provoz financují interně i externě.

Velká výzva je samotná validace a uživatelské testování. V případě Security a systémů pro data centra se dá naše výzva bez přehánění popsat následujícím přirovnáním: Představte si návrh odpalovací rampy pro rakety středního doletu. Jak otestujete odpalovací pult bez toho, aby byla k dispozici raketa, nebo konkrétní situace a stres ze samotného odpálení? Myslíte, že otestování papírového prototypu odpalovací rampy vám poskytne dostatek údajů k finalizaci návrhu?

Kolik vás v UX je a jak jsou jednotliví členové zaměření?

CA Technologies je členěna do několika Business unit (8), a pro každou BU pracuje team designerů. Designéři dohromady tvoří samostatný team z hlediska reportingu nebo financí a celkem je v CA Technologies 55 UX Designérů. Obecně se snažíme, aby designéři pracující pro jednotlivé produkty byly tzv. “UX generalists” nebo “jednorožci”, kteří zvládají holistický přístup k produktovému designu a jsou schopni jak organizace uživatelského testování, tak wireframování nebo detailních specifikaci.

Jako team designeru máme k dispozici několik centrálních teamů, kde je prostor ke konkrétním designovým specializacím. Ty se neustále rozrůstají, ale momentálně jsou dva, User Research a Central Design. Centrální Design Team má na starosti zejména produktovou konzistenci, kde naším finálním cílem je vytvořit vlastní designový jazyk který je reprezentován knihovnou UI prvků.

S kým konkrétně bych se ve vašem oddělení setkal a pracoval?

V případe aktuálně otevřené pozice bys pracoval pro Agile Operations team. Ten zahrnuje široké portfolio tzv. DevOps produktů – konkrétně například APM, Spectrum, App Synthetic Monitor nebo App Experience Analytics. Budeš pracovat v mezinárodním distribuovaném teamu, ale tvůj přímý nadřízený je v Praze, a bude s tebou úzce spolupracovat. Setkávat se budeš hlavně se svým Product Ownerem a celým Scrum Teamem, který už se na nového designéra moc těší. Pravděpodobně se občas proletíš letadlem do San Francisca nebo Indie, kde se nachází management celé business unity a většina teamu.

Co je náplní práce lidí ve vašem týmu?

Každý člen design teamu má na jeden primární projekt, a v závislosti na jeho specializaci nebo lokaci několik krátkodobých menších projektů. Primární projekt je jeden produkt nebo jeho ucelená část. Snažíme se, aby design byl integrovanou součástí agilního vývoje. Naši designéři úzce spolupracují s Product Managery a Scrum Mastery. Účastní se celého vývojového cyklu, od prvotního návrhu, přes detailní specifikace, plánování až po validaci se zákazníky a interními odděleními. Designéři se také účastní denních stand-up meetingů se svým teamem.

Co máte v plánu na nejbližší rok, abyste se vzdělávali a rozvíjeli své dovednosti a znalosti?

Každý člen teamu má k dispozici svůj osobní budget na vzdělávání, který může libovolně využívat. Jako team máme neomezený přístup do několika knihoven s virtuálními konferencemi, namátkou vzpomenu například uie.com. Přes skvělé kontakty našeho general managera se dostaneme k dalším zajímavým konzultacím a informacím, například speciální QA session se Jared Spoolem zaměřená na naše konkrétní dotazy. Plány každého designera na nejbližší rok se můžou lišit, každopádně každý z nás by měl absolvovat minimálně jedno virtuální školení za měsíc podle svého výběru.

Je to pro vás priorita, případně jak moc je důležitá?

Je to pro nás priorita a neustále vymýšlíme nové možnosti jak se zdokonalit – viz virtuální workshopy a školení.

Hledáte teď aktuálně někoho do svého týmu a koho?

Aktuálně hledáme UX Designera se zájmem o všechny oblasti UX Designu, tedy od uživatelského výzkumu a testování, přes interakční design a wireframování až po vytváření finálních prototypů a specifikací.

Na koho se mám obrátit, pokud bych měl zájem o práci u vás?

martin.mrzena@ca.com – Talent Acquisition Manager

Je ještě něco, co zde nepadlo a je dobré to zmínit?

Práce ve velké korporaci jako CA Technologies představuje specifickou výzvu z oblasti Enterprise UX. Firma nabízí skvělé zázemí a podmínky pro to, aby ses mohl věnovat své práci a nemusel řešit stravenky nebo nejnovější MacBook. To všechno je samozřejmostí. Úspěch v tomto prostředí vyžaduje určitého bojovného ducha a zápal pro věc. Člověk se nesmí vzdávat při prvním neúspěchu, ani očekávat, že změní běh organizace o 11000 lidí během týdne. Na druhou stranu práce na komplexních produktech, které například řídí střediska letových provozů nebo datová centra největších bank na světě, nabízejí velkou možnost seberealizace a zadostiučinění. Pokud je pro tebe produktový design poslání, v CA Technologies určitě nenavrhujeme jen tak nějaké weby nebo stránky, ale přímo ovlivňujeme kvalitu života tisíců lidí.

 Zpět na úvodní stránku