GMC Software Technology s.r.o.

logo-gmc-rgb-6cmw-300dpi-png

GMC Software Technology s.r.o.

S kým se potkáte

havlicek

Ondřej Havlíček

V GMC Software pracuji od roku 2008, teď jsem již čtvrtým rokem v čele týmu UX a grafiků.
Je dobré, že v GMC bereme UX vážně a chceme dělat ty nejlepší produkty pro naše uživatele.

 

hejduk
Leoš Hejduk

Téměř sedm let rozdávám UX radost v GMC Software. V současnosti je pro mě každodenní výzvou odpovědnost za jednotný look & feel našich produktů.

 

semrad
Petr Semrád

Do GMC jsem přišel v roce 2014 z firmy o 30 lidech. Děsil jsem se nástupu do korporátu, ale hned při nástupu jsem byl překvapen, že neosobní a strohý přístup se zde nekoná. V GMC jsem dostal možnost podílet se jak na rozvoji stávajících produktů, tak být u zrodu nového. Momentálně se věnuji nástroji pro tvorbu Customer journey maps a mám tak možnost nahlédnout i do CX.

 

hurychova

Barbora Hurychová

Pracuji jako UX designérka v GMC teprve tři měsíce a už teď vím, že je to jedna z nejlepších příležitostí, které jsem ve svém profesním životě dostala. Mám pocit, že moje práce má smysl a v GMC je skvělý tým lidí, kteří mi vždy ochotně pomohou nebo poradí.

Co by vás mohlo zajímat

Čím se vaše firma primárně zabývá?

Vyvíjíme sadu softwarových produktů pro Customer Communications Management. Našimi zákazníky jsou velké společnosti, například banky nebo pojišťovny, které pomocí našich aplikací designují a produkují dokumenty pro své zákazníky, například výpisy z účtu. Jsme firma s mezinárodním týmem a působností. Většina našich zákazníků je mimo ČR.

Jak vám do toho zapadá UX a jak je ve firmě vnímáno?

UX vnímáme jako výhodu oproti konkurenčním produktům. Uživatelé našich aplikací je používají při práci – proto je jedním z našich hlavních cílů efektivita. Věříme, že uživatelé pracují efektivněji s promyšlenými a atraktivně vypadajícími nástroji.

Jakou vizi – cíl má vaše UX oddělení?

Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout toho, aby každý kolega v GMC měl při vytváření našich produktů na mysli potřeby uživatele.

Co je pro vás v současnosti největší výzvou?

Dlouhodobě máme problém s uživatelským výzkumem. Konkrétně s tím, jak realizovat výzkum u zákazníků. Musím přiznat, že informace o uživatelích máme často zprostředkované a získáváme je často nahodile. V současnosti aktivně hledáme cesty, jak tento stav zlepšit.

Kolik vás v UX je a jak jsou jednotliví členové zaměření?

UXáků je v GMC k dnešnímu datu 10. Spolu s grafiky, se kterými tvoříme jeden tým, je nás 15. Většina z nás má pozici UX Designer, 2 kolegové se věnují primárně uživatelskému testování. Pro představu, náš vývojový tým tvoří v současnosti celkem cca 250 lidí.

S kým konkrétně bych se ve vašem oddělení setkal a pracoval?

To by hodně záleželo na tom, do jakého produktového týmu by ses zapojil(a). Také na tom, jaké jsou tvé zkušenosti v UX designu. Pokud jsi junior, zpočátku by tvým úkolem bylo hlavně prototypování pod dohledem zkušenějšího kolegy. Pokud jsi guru, můžeš třeba začít všechny školit.

Co je náplní práce lidí ve vašem týmu?

UX Designér v GMC je zodpovědný za kvalitu user experience „svého“ produktu. Jako zástupce uživatele se podílí na analýze požadavků. Spojuje požadavky s uživatelskými rolemi a ve spolupráci s vývojovým týmem vytváří design, který umožňuje koncovému uživateli splnit požadovaný cíl. Konkrétní výstupy UX designéra jsou například uživatelské scénáře, task flows, prototypy aplikací, zprávy z uživatelských testování atd.

Co máte v plánu na nejbližší rok, abyste se vzdělávali a rozvíjeli své dovednosti a znalosti?

Vzhledem k tomu, že jsme v poslední době nabrali kolegy s minimálními zkušenostmi, pracujeme teď hlavně s mentoringem zkušenějších UXáků. Obecně podporujeme účast na školeních, workshopech, případně konferencích. Letos na podzim rozjíždíme v Hradci Králové Večerní školu UX, která je sice zaměřená na vzdělávání lidí mimo firmu, ale lektory budou naši UXáci. Ze své zkušenosti mohu říct, že člověk si své znalosti dobře srovná, pokud je musí někomu předávat.

Je to pro vás priorita, případně jak moc je důležitá?

Sebekriticky musím přiznat, že bychom se odbornému růstu měli věnovat systematičtěji. Naší výhodou je, že firma má dostatek prostředků, a není tedy problém vzdělání financovat.

Hledáte teď aktuálně někoho do svého týmu a koho?

Ano, aktuálně hledáme UX Designery do týmů v Hradci Králové a Olomouci. Mým snem je získat kolegu, který by měl bohaté zkušenosti odjinud a posunul by nás o kus dál. Ale jsme otevření i začínajícím. Důležitá je chuť zlepšovat a zjednodušovat

Na koho se mám obrátit, pokud bych měl zájem o práci u vás?

Nejlépe přímo na mě emailem: o.havlicek@gmc.net.

Je ještě něco, co zde nepadlo a je dobré to zmínit?

UX designem se v GMC zabýváme už několik let. Počátky sahají někdy do let 2007/2008. Od roku 2009 ve firmě existuje UX tým, který vznikl pomocí interního náboru. Za tu dobu jsme urazili velký kus cesty. Od prvních uživatelských testů a překvapení vývojářů, že to uživatelé „nedávají“, přes postupné zapojování designérů do vývoje. Jedním z výsledků našich snah je i to, že právě teď dokončujeme zhruba roční projekt, který měl za cíl sjednotit vzhled a chování našich hlavních produktů.

 Zpět na úvodní stránku