ŠKODA AUTO a.s.

skoda-auto

ŠKODA AUTO a.s.

S kým se potkáte

Co by vás mohlo zajímat

Čím se vaše firma primárně zabývá?

Jako automobilka se primárně zabýváme vývojem, výrobou a prodejem osobních automobilů, originálních náhradních dílů a příslušenství, ale i zajištěním poprodejní péče o naše zákazníky, majitele vozů ŠKODA.
Podpora prodeje, stejně jako samotné výrobní procesy v automobilce logicky vyžadují rozsáhlé aktivity spojené s online kanály. A to jsou přesně oblasti činností, na které UX skupina zaměřuje svoji pozornost.

Jak vám do toho zapadá UX a jak je ve firmě vnímáno?

UX tým je součástí oddělení, které se zabývá primárně online systémy určenými pro koncového zákazníka. Skupina má nejen konzultační úlohu, ale vznikají tu i návrhy aplikací a webů.

Jakou vizi – cíl má vaše UX oddělení?

Naším cílem je maximální úsilí o prosazování UX zásad nejen v B2C ale i v B2B a B2E aplikacích. Chceme, aby žádná aplikace nebyla nasazena do provozu bez revize z UX pohledu. Ideálně by všechny návrhy měly vznikat výhradně ve spolupráci s UX/UI skupinou.

To ovšem předpokládá značné posílení stávajícího UX týmu. Cestu k dosažení tohoto cíle jsme právě nastoupili. Naší první metou je podchytit všechny aplikace/frontendy, které se komunikují na naše zákazníky. Do budoucna ale nechceme opomíjet ani administrační rozhraní pro importéry našich vozů. V neposlední řadě dbáme i na optimální funkcionalitu systémů pro zaměstnance ŠKODA AUTO.

Co je pro vás v současnosti největší výzvou?

V tak velké firmě jako je ŠKODA AUTO pro nás představuje bezpochyby velkou výzvu snaha o sjednocení uživatelských rozhraní napříč všemi systémy. Velký důraz proto klademe na rozšíření povědomí (zejména mezi projektovými managery a business zadavateli) o tom, že věnovat se UX neznamená „zdržení projektu“, ale naopak minimalizaci rizika vzniku možných problémů v budoucnosti.

Kolik vás v UX je a jak jsou jednotliví členové zaměření?

Aktuálně máme v „Core UX týmu“ dva UX designéry „kombinované“ s grafiky, kteří fyzicky vytváří i návrhy. V konzultační skupině, která se pravidelně schází, máme ovšem i dva zástupce programátorů, analytičku a kolegu zodpovědného za support běžících aplikací; další specialisty pak zveme podle aktuálních požadavků. Všechny tyto lidi spojuje nadšení pro UX a touha dělat věci srozumitelnějšími. Nicméně to, že každý má jiné zázemí a zkušenosti nám pomáhá podívat se na věc ze všech možných úhlů a vyvarovat se návrhů řešení, která ve výsledku nebudou reálná.

S kým konkrétně bych se ve vašem oddělení setkal a pracoval?

Oddělení možná není to správné slovo, protože náš UX tým jde (naštěstí) napříč odděleními. Garantka UX týmu je momentálně Jitka; grafické návrhy a wireframes dělá společně s Tomášem. Analytička Janča vytváří koncepty včetně wireframes. Na UX schůzkách se pravidelně uvidíte i s programátory Honzou a Tomášem (ano, Tomášů máme víc) a se členem supportu Radkem. Podle potřeby se setkáváme i s příležitostnými konzultanty a také s mnoha projektovými managery a business zadavateli.

Co je náplní práce lidí ve vašem týmu?

Naše práce je velice různorodá. V některých případech přímo navrhujeme rozhraní a grafickou podobu aplikací. Sloužíme také jako konzultační skupina a „záchranná brzda“ pro již navržené systémy. Opravujeme nevhodně koncipovaná řešení a doporučujeme změny. Dalším typem úkolů jsou projekty, ve kterých jsme zapojení už od začátku jako konzultanti, ale fyzicky je navrhuje dodavatelská agentura. My v takových případech jen „udáváme směr“ a garantujeme, že nebude vyvíjen produkt, nesplňující všechny požadavky ŠKODA AUTO.

Co máte v plánu na nejbližší rok, abyste se vzdělávali a rozvíjeli své dovednosti a znalosti?

Každý si u nás může naplánovat školení a akce, které by chtěl absolvovat. Jsme otevření jak novým myšlenkám, tak i podnětům jak dále růst a zdokonalovat se. Ve společnosti s tak velkým globálním dosahem je stále čemu se učit.

Je to pro vás priorita, případně jak moc je důležitá?

Určitě, dokonce to už reflektoval i náš management, takže se snad blýská na lepší časy. 😀

Hledáte teď aktuálně někoho do svého týmu a koho?

Protože se teprve „rozjíždíme na vyšší obrátky“, nové kolegy budeme aktivně hledat nejspíš až po prvním čtvrtletí příštího roku (2017). Nebojte se nám ale ozvat třeba hned, možná něco vymyslíme.

Na koho se mám obrátit, pokud bych měl zájem o práci u vás?

Nejlépe přímo na Jitku Jírovou (jitka.jirova@skoda-auto.cz), případně můžete oslovit i na naši personalistku paní Dadákovou (helena.dadakova@skoda-auto.cz).
Kolegyně Dadáková ovšem zajišťuje personální agendu pro řadu útvarů ve ŠKODA AUTO, takže vám možná nebude schopna poskytnout úplně přesné informace o tom, jak to na UX chodí.

Je ještě něco, co zde nepadlo a je dobré to zmínit?

Na práci pro nás je určitě zajímavé to, že se můžete podílet na vzniku systémů, které mohou vidět a využívat miliony lidí po celém světě. Návštěvnost našich aplikací se pohybuje skutečně ve vysokých číslech (jen česká instance našeho CMS systému má ve špičce 162 360 návštěv denně a velmi často navštěvovaný je také třeba Car Configurator).

Zabýváme se ale i menšími projekty pro zaměstnance, nebo experimentálními projekty ve spolupráci s univerzitami. Pokud se chcete dozvědět o tom, co všechno se v IT ŠKODA AUTO dělá, podívejte se na náš web http://skoda-it.cz.

 Zpět na úvodní stránku